Möjlighet till efteranslutning

Under sommaren 2023 kommer vi att efteransluta några fastigheter till fibernätet. Det betyder att vi kommer att ha maskiner tillgängliga i området.

Äger du en fastighet som du vill ansluta i efterhand? Det finns alltså en möjlighet till det denna sommar. Anslutningen kommer i de flesta fall att kosta 15 000 kronor (vid besvärliga förhållanden eller långa grävavstånd kan kostnaden bli en annan).

Den som är intresserad av att efteransluta sin fastighet kan kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här: https://www.tasjo.se/kontakt/.

Information om utbyggnad av Etapp III – ”Norråkersprojektet”

Etapp III, även kallat Norråkersprojektet, omfattade totalt 116 fastigheter, fantastiskt! Av dessa är 110 stycken aktiva, och 6 stycken har valt att ansluta sin fastighet utan att teckna något abonnemang, så kallad passiv anslutning.

Kort beskrivning av projektet

Projektet innebar en förlängning av befintligt fibernät norrut. Dessutom möjliggjorde projektet ytterligare utbyggnad av fibernätet, vilket också har genomförts.

Vi kunde överta befintlig kanalisation från Strömsunds kommun, denna kanalisation fanns redan grävd i delar av utbyggnaden.

Projektet kunde genomföras tack vara stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syfte med projektet

Syftet med projektet var möjliggöra en stabil och snabb uppkoppling för såväl privatpersoner som företag och kommunen.

Resultat

Projektet har gått mycket bra – till väldigt stor del tack vare engagerade bybor och medlemmar som lagt ner många ideella timmar för att privatpersoner, företag och kommunala inrättningar i området ska få en framtidssäker och stabil uppkoppling.

Information om pågående projekt

Eltel förväntas fortsätta arbetet med att färdigställa fiberanslutningarna den 10:e oktober. Allt eftersom vi får klarrapporter från Telia kommer vi att skicka meddelande via Fiberekonomi att det är klart att aktivera sitt abonnemang. Den som istället valt Öppen fiber kan då kontakta önskad tjänsteleverantör.

Har du inte registrerat dig i Fiberekonomi så gör det! En ny inbjudan kommer inom kort.

Etapp IV – Aktivering av nya kunder har påbörjats

De som nu har haft besök av Eltel och fått en konverter installerad ser en grön lampa på konvertern. När det lyser TVÅ lampor kan ni gå in på Telias hemsida och aktivera fibern.

Klicka på länkarna nedan för instrukter hur ni går tillväga för att komma igång

Det drar ihop sig för Etapp IV!

Ni som ansluter er till fiber i Etapp IV har fått ett mail om att Eltel nu står i startgroparna och kommer att börja installera fiber i fastigheterna den 1 augusti (har du inte fått mailet, kontakta tasjobredband@gmail.com så skickar vi det igen, det kan ju ha hamnat i skräpposten när det skickas till många på samma gång).

Samtidigt med Eltel’s arbete uppdaterar vi kundregistret i vår portal Fiberekonomi. Fiberekonomi är vårt system för kundregister, anslutningsregister, fakturering med mera.

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom Autogiro, E-faktura (direkt till din internetbank), e-postfaktura eller brevfaktura. Brevfaktura är ett kostsamt sätt för oss att skicka fakturor och därför behöver vi från och med nästa fakturering att lägga på en faktureringsavgift för brevfakturor om 30 kr för att täcka dessa kostnader. Dessutom sparar du på miljön genom att välja ett elektroniskt distributionssätt.

I takt med att Eltel ”klarrapporterar” kommer vi att skicka ut inbjudan till Fiberekonomi. Det är då viktigt att du loggar in och kontrollerar dina uppgifter samt väljer faktureringsmetod. Just nu ligger alla upplagda med Brevfaktura som faktureringsmetod.

Länk till instruktion för hur du loggar in och ändrar uppgifter i Fiberportalen.

Om du vill ha hjälp så kontakta Eva Pettersson, 070-667 19 71 eller ajokoira@live.se, så hjälper hon dig!