Kallelse till årsstämma

Alla medlemmar som angett en e-postadress har nu fått en kallelse till årsstämman. Den kommer även att skickas med post till de som inte har angett någon e-postadress i Fiberekonomi.

Datum: 2024-05-19
Tid: 10:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Den som inte har möjlighet att vara med på årsstämman fysiskt, kan delta via distans.

Har du inte fått kallelsen, kolla i din skräppost. Har du inte angett någon e-postadress eller ändrat e-postadress och glömt att uppdatera dina uppgifter i Fiberekonomi, kontakta eva@gammgarn.se så mailar vi dokumenten igen.

Ps. Tillsammans med kallelsen har vi även bifogat ett par dokument med viktig och trevlig information.

Tack för god uppslutning!

Då var årsmötet genomfört och vi är beredda på att kavla upp ytterligare ett år med arbete i vår fina fiberförening!

Vi i styrelsen vill verkligen tacka för den goda uppslutningen, och att flera ställde frågor och kom med synpunkter, tack!! ❤️

Förhoppningsvis hittar vi ett datum för Fiberfesten som passar så många som möjligt, både bofasta och fritidshusägare – vi återkommer om det!

Påminnelse – Kallelse till årsstämma

Alla medlemmar som angett en e-postadress har nu fått en påminnelse till årsstämman. Med påminnelsen medföljde även ett antal förslag från styrelsen.

Datum: 2023-05-28
Tid: kl. 10:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Den som inte har möjlighet att vara med på årsstämman fysiskt, kan delta via distans.

Har du inte fått kallelsen eller påminnelsen, kolla i din skräppost. Har du inte angett någon e-postadress eller glömt att lägga in en ny e-postadress, kontakta eva@gammgarn.se så mailar vi dokumenten. Detsamma gäller om du inte fått länken till videosändningen.