Etapp III

Under sommaren/hösten 2020 utökas fibernätet norrut. Byar som omfattas är Tjädernäset, Norråker, Abborrholmberget, Rotnäset och Tjärnmyrberget.

Utbyggnaden omfattar såväl ortssammanbindande nät (OSN) som områdesnät (ON). Ca 90 stycken har lämnat in intressanmälan om anslutning, väldigt roligt!

Övriga etapper

Etapp I
Etapp II
Etapp IV