Felaktigt utskickade påminnelser

Fiberekonomi har upptäckt ett programfel i påminnelser som har gjort att systemet automatiskt sände påminnelser per 24-07-10 (framtid). Påminnelserna har redan sänts, så tyvärr kan de inte backa detta.

De ber om ursäkt för att det blev fel och har nu har rättat orsaken till varför systemet har skickat ut påminnelser i ”framtiden”, så det ska inte hända igen.

De ser till att ta bort alla felaktiga orderrader med ”Påminnelseavgift” för dessa avier så ingen kund ska drabbas..