Projekt

Byanätet har byggts i fyra etapper. Etapp I färdigställdes hösten 2014 och etapp II färdigställdes tre år senare, hösten 2017. Den tredje etappen byggdes under sommaren och hösten 2020.

Etapp IV är en större utbyggnad i samverkan med Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ekonomisk förening, mer om den finns att läsa via länken neden.

Läs mer

Etapp I
Etapp II
Etapp III
Etapp IV