Kontrollera kontaktuppgifter i Fiberekonomi

Kontrollera gärna era kontaktuppgifter i Fiberekonomi. Vi märker att ett större antal e-postutskick inte kan levereras.

Det är viktigt att e-postadresserna är korrekta eftersom vi använder oss av meddelandefunktionen i Fiberekonomi för riktade utskick av viktig information.

Information om flytt till ny teknisk plattform

Den 25 oktober mellan klockan 06:30 och 15:00 kommer vårt nät att flyttas till en ny teknisk plattform hos Telia. Detta kommer att innebära ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter.

Våra tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Upplever man problem efter driftstörningen ska man starta om sin tekniska utrustning (router, tv-box, konverter etc). Dra då ur strömmen, vänta 20-30 sekunder och sätt sedan i strömmen igen.

Kvarstår problemen ska man kontakta Telias kundtjänst på telefon 020-20 20 70, eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa.

Flytt av nod i Norråker

På onsdag 7/6 kommer noden i Norråker att flyttas ut från Idéstugan och in i den kur som är köpt för ändamålet.

Flytten kommer att innebära flera avbrott under dagen för de som är anslutna till Norråkers-noden, men vi kommer att försöka minimera avbrottstiden så mycket det går.