Överlåtelseavtal

När du säljer eller köper en ansluten fastighet behöver vi ett överlåtelseavtal för att kunna föra över abonnemangs- och faktureringsuppgifter till rätt fastighetsägare.

Vi hoppas kunna erbjuda elektronisk signering av avtalet i framtiden, men än så länge behöver man fylla i en blankett och skicka in till föreningen.

Den kan lämnas till Eva Pettersson, Karbäcken 415, 833 59 Hoting, e-post: eva@gammgarn.se.

Länk till mall för överlåtelseavtal