Etapp IV – inkoppling — Fiber – TV/ telefon/ internet

På grund av leveransproblem av material har arbetet med installationen flyttats fram en månad. Start sker i augusti i Kyrktåsjö. Eltel kommer att besöka fastigheter/ lägenheter för att installera fiber. De som har beställt alternativ 1 kommer också att få en router.

Eltel behöver installera inne i husen

Är ni inte hemma eller om ni bor på annan ort är det bra om en granne eller en vän kan ha en är nyckel och öppna samt kanske se att installationen går bra. Maila till oss i Västertåsjö Fiberförening på mail: tasjobredband@gmail.com och meddela namn på den som har nyckeln och dennes mobilnummer så Eltel kan kontakta denne när det blir aktuellt.

Information om pågående fiberprojekt – Etapp IV

Denna etapp sträcker sig runt Tåsjön och är ett mycket stort projekt. Det innebär att en del fastigheter nu väntar på inkoppling av fiber vilket kommer att utföras av entreprenören Eltel, medan det fortfarande grävs in fiber över andra fastigheter. Projektet pågår parallellt vilket innebär att vissa fastigheter inom kort kommer att bli uppkopplade medan arbetet, grävning, svetsning mm fortfarande fortsätter på andra fastigheter. Vår plan och förhoppning är att vi är klara med alla förberedelser innan det är dags att koppla in fibern.

Eltel har nu kopplat in en extra nod för detta projekt så att vi kommer att få bra kapacitet, de kommer med start den 4 juli att börja installera fibern i respektive hushåll. Installationen kommer att ske etappvis och med start i Kyrktåsjö.

Några tips

  • Bevaka vår hemsida och Facebook-sida.
  • Vi kommer att tala om vilket område som står på tur för inkoppling.
  • Vi kommer att kontakta er till exempel via mail när ert område är aktuellt.
  • Är ni bortresta är det bra att tala med en granne som är hemma och kan hjälpa till.

Vi hoppas att allt rullar vidare enligt plan

Trevlig sommar! / Styrelsen

Projekt IV är igång igen efter vintern!

Nu har snön försvunnit till största del, och vi kör på för fullt igen med Projekt IV!

Just nu är det återigen en intensiv period med såväl, grävning, blåsning, svetsning, kontakt med Telia och mycket mer!

Vart projektet befinner sig i fas beror på vilket område i Tåsjödalen man befinner sig. När vi har en tidplan från Telia kommer ett mail att skickas etappvis till de som berörs. Titta gärna in på Västertåsjö Fiberförening hemsida https://www.tasjo.se/, och följ gärna fiberföreningens facebooksida, facebook.com/vastertasjofiberforening så hänger du med på vart i detta jätteprojekt vi befinner oss!

Statusuppdatering för pågående fiberprojekt

Målet för pågående fiberprojekt är att förlägga fiber från Hundviken till Tåsjöedet, från Lövvik till Sandnäset och från Svedje till Granön.

Sedan vet vi att det finns några fastigheter till som gärna vill bli inkopplade, men där vi ännu inte vet om pengarna räcker ända fram. Projektet pågår från 2021 till och med 2022.

Läget just nu

Projektet rullar i stort på enligt plan. Grävningen är klar på norra sidan med undantag av Monvägen och Granbergsvägen. Grävningen på dessa två vägar kommer att ske till våren/försommaren. Fibern är också blåst i de nedlagda rören på norra sidan och en stor del av fastigheterna har fått en box monterad på utsidan.

Grävningen fortsätter på södra sidan, så länge det är möjligt innan Kung Bore tar över för vinter.

Till våren när isen gått och innan vattnet stiger i sjön kommer vi också att koppla ihop näten genom att förlägga sjökablar till södra sidan.

När väl all fiberblåsning är klar kommer nästa fas i projektet – svetsning och installation i husen, vilket vi nu fått veta kommer att genomföras av Telia under våren och sommaren.

Planen är att det kommer att vara helt klart hösten 2022. Så mycket är gjort med en del kvarstår innan det är helt klart. Det är ett stort projekt och tar sin tid.

Mail till oss i projektet är: tasjobredband@gmail.com

Till sist ett stort tack till gänget i Svedje som hjälpt till med att samförlägga slang med EON/Vattenfall!

Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul!

Intervju om föreningens fiberprojekt

Den 1:a september intervjuades Kristina Widborg-Ahlstrand om vårt fiberprojekt som vi genomför i samverkan med Tåsjöbergets fritidsanläggningar ekonomiska förening.

34:15 in i programmet kan du lyssna på intervjun: https://sverigesradio.se/avsnitt/1765204