Möjlighet till efteranslutning

Under sommaren 2023 kommer vi att efteransluta några fastigheter till fibernätet. Det betyder att vi kommer att ha maskiner tillgängliga i området.

Äger du en fastighet som du vill ansluta i efterhand? Det finns alltså en möjlighet till det denna sommar. Anslutningen kommer i de flesta fall att kosta 15 000 kronor (vid besvärliga förhållanden eller långa grävavstånd kan kostnaden bli en annan).

Den som är intresserad av att efteransluta sin fastighet kan kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här: https://www.tasjo.se/kontakt/.