Information om utbyggnad av Etapp III – ”Norråkersprojektet”

Etapp III, även kallat Norråkersprojektet, omfattade totalt 116 fastigheter, fantastiskt! Av dessa är 110 stycken aktiva, och 6 stycken har valt att ansluta sin fastighet utan att teckna något abonnemang, så kallad passiv anslutning.

Kort beskrivning av projektet

Projektet innebar en förlängning av befintligt fibernät norrut. Dessutom möjliggjorde projektet ytterligare utbyggnad av fibernätet, vilket också har genomförts.

Vi kunde överta befintlig kanalisation från Strömsunds kommun, denna kanalisation fanns redan grävd i delar av utbyggnaden.

Projektet kunde genomföras tack vara stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syfte med projektet

Syftet med projektet var möjliggöra en stabil och snabb uppkoppling för såväl privatpersoner som företag och kommunen.

Resultat

Projektet har gått mycket bra – till väldigt stor del tack vare engagerade bybor och medlemmar som lagt ner många ideella timmar för att privatpersoner, företag och kommunala inrättningar i området ska få en framtidssäker och stabil uppkoppling.