Påminnelse – Kallelse till årsstämma

Alla medlemmar som angett en e-postadress har nu fått en påminnelse till årsstämman. Med påminnelsen medföljde även ett antal förslag från styrelsen.

Datum: 2023-05-28
Tid: kl. 10:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Den som inte har möjlighet att vara med på årsstämman fysiskt, kan delta via distans.

Har du inte fått kallelsen eller påminnelsen, kolla i din skräppost. Har du inte angett någon e-postadress eller glömt att lägga in en ny e-postadress, kontakta eva@gammgarn.se så mailar vi dokumenten. Detsamma gäller om du inte fått länken till videosändningen.

Möjlighet till efteranslutning

Under sommaren 2023 kommer vi att efteransluta några fastigheter till fibernätet. Det betyder att vi kommer att ha maskiner tillgängliga i området.

Äger du en fastighet som du vill ansluta i efterhand? Det finns alltså en möjlighet till det denna sommar. Anslutningen kommer i de flesta fall att kosta 15 000 kronor (vid besvärliga förhållanden eller långa grävavstånd kan kostnaden bli en annan).

Den som är intresserad av att efteransluta sin fastighet kan kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här: https://www.tasjo.se/kontakt/.

Ställ in det lokala vädret om du har Telias Gruppavtal

För att ändra lokalkanal om du har TV via Telia så finns en instruktion via länken här nedan. Har du redan gjort det tidigare, kan du behöva göra om det (efter en uppdatering har den lokala kanalen försvunnit för vissa).

Instruktion över hur du ändrar lokalkanal

Information om utbyggnad av Etapp III – ”Norråkersprojektet”

Etapp III, även kallat Norråkersprojektet, omfattade totalt 116 fastigheter, fantastiskt! Av dessa är 110 stycken aktiva, och 6 stycken har valt att ansluta sin fastighet utan att teckna något abonnemang, så kallad passiv anslutning.

Kort beskrivning av projektet

Projektet innebar en förlängning av befintligt fibernät norrut. Dessutom möjliggjorde projektet ytterligare utbyggnad av fibernätet, vilket också har genomförts.

Vi kunde överta befintlig kanalisation från Strömsunds kommun, denna kanalisation fanns redan grävd i delar av utbyggnaden.

Projektet kunde genomföras tack vara stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syfte med projektet

Syftet med projektet var möjliggöra en stabil och snabb uppkoppling för såväl privatpersoner som företag och kommunen.

Resultat

Projektet har gått mycket bra – till väldigt stor del tack vare engagerade bybor och medlemmar som lagt ner många ideella timmar för att privatpersoner, företag och kommunala inrättningar i området ska få en framtidssäker och stabil uppkoppling.