Flytt av nod i Norråker

På onsdag 7/6 kommer noden i Norråker att flyttas ut från Idéstugan och in i den kur som är köpt för ändamålet.

Flytten kommer att innebära flera avbrott under dagen för de som är anslutna till Norråkers-noden, men vi kommer att försöka minimera avbrottstiden så mycket det går.

Tack för god uppslutning!

Då var årsmötet genomfört och vi är beredda på att kavla upp ytterligare ett år med arbete i vår fina fiberförening!

Vi i styrelsen vill verkligen tacka för den goda uppslutningen, och att flera ställde frågor och kom med synpunkter, tack!! ❤️

Förhoppningsvis hittar vi ett datum för Fiberfesten som passar så många som möjligt, både bofasta och fritidshusägare – vi återkommer om det!

Påminnelse – Kallelse till årsstämma

Alla medlemmar som angett en e-postadress har nu fått en påminnelse till årsstämman. Med påminnelsen medföljde även ett antal förslag från styrelsen.

Datum: 2023-05-28
Tid: kl. 10:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Den som inte har möjlighet att vara med på årsstämman fysiskt, kan delta via distans.

Har du inte fått kallelsen eller påminnelsen, kolla i din skräppost. Har du inte angett någon e-postadress eller glömt att lägga in en ny e-postadress, kontakta eva@gammgarn.se så mailar vi dokumenten. Detsamma gäller om du inte fått länken till videosändningen.

Möjlighet till efteranslutning

Under sommaren 2023 kommer vi att efteransluta några fastigheter till fibernätet. Det betyder att vi kommer att ha maskiner tillgängliga i området.

Äger du en fastighet som du vill ansluta i efterhand? Det finns alltså en möjlighet till det denna sommar. Anslutningen kommer i de flesta fall att kosta 15 000 kronor (vid besvärliga förhållanden eller långa grävavstånd kan kostnaden bli en annan).

Den som är intresserad av att efteransluta sin fastighet kan kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här: https://www.tasjo.se/kontakt/.