Kallelse till årsstämma för Västertåsjö Fiberförening

Medlemmar kallas till årsstämma för Västertåsjö Fiberförening.

Dag: 2023-05-28
Tid: 10:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Kallelsen har även skickats ut från Fiberportalen till alla som har angett en e-postadress.