Månadsfakturering 1 mars

Faktureringen som skulle ha skett idag gick tyvärr inte som planerat idag och inga fakturor har ännu sänts.

Fiberekonomi har upptäckt några fel som behöver åtgärdas för att komma vidare och slutföra faktureringen. Tyvärr får de inte loss någon programmerare idag och eftersom vi närmar oss helg så kan det ta några dagar innan de löst problemet.

Tills detta är åtgärdat behöver de fortsatt hålla webbportalen stängd för ändringar på kunder.

Vi beklagar olägenheten, de arbetar på att de ska åtgärda felet så snart som möjligt.