Information om pågående fiberprojekt – Etapp IV

Denna etapp sträcker sig runt Tåsjön och är ett mycket stort projekt. Det innebär att en del fastigheter nu väntar på inkoppling av fiber vilket kommer att utföras av entreprenören Eltel, medan det fortfarande grävs in fiber över andra fastigheter. Projektet pågår parallellt vilket innebär att vissa fastigheter inom kort kommer att bli uppkopplade medan arbetet, grävning, svetsning mm fortfarande fortsätter på andra fastigheter. Vår plan och förhoppning är att vi är klara med alla förberedelser innan det är dags att koppla in fibern.

Eltel har nu kopplat in en extra nod för detta projekt så att vi kommer att få bra kapacitet, de kommer med start den 4 juli att börja installera fibern i respektive hushåll. Installationen kommer att ske etappvis och med start i Kyrktåsjö.

Några tips

  • Bevaka vår hemsida och Facebook-sida.
  • Vi kommer att tala om vilket område som står på tur för inkoppling.
  • Vi kommer att kontakta er till exempel via mail när ert område är aktuellt.
  • Är ni bortresta är det bra att tala med en granne som är hemma och kan hjälpa till.

Vi hoppas att allt rullar vidare enligt plan

Trevlig sommar! / Styrelsen