Etapp IV – inkoppling — Fiber – TV/ telefon/ internet

På grund av leveransproblem av material har arbetet med installationen flyttats fram en månad. Start sker i augusti i Kyrktåsjö. Eltel kommer att besöka fastigheter/ lägenheter för att installera fiber. De som har beställt alternativ 1 kommer också att få en router.

Eltel behöver installera inne i husen

Är ni inte hemma eller om ni bor på annan ort är det bra om en granne eller en vän kan ha en är nyckel och öppna samt kanske se att installationen går bra. Maila till oss i Västertåsjö Fiberförening på mail: tasjobredband@gmail.com och meddela namn på den som har nyckeln och dennes mobilnummer så Eltel kan kontakta denne när det blir aktuellt.