Månadsfakturering 1 mars

Faktureringen som skulle ha skett idag gick tyvärr inte som planerat idag och inga fakturor har ännu sänts.

Fiberekonomi har upptäckt några fel som behöver åtgärdas för att komma vidare och slutföra faktureringen. Tyvärr får de inte loss någon programmerare idag och eftersom vi närmar oss helg så kan det ta några dagar innan de löst problemet.

Tills detta är åtgärdat behöver de fortsatt hålla webbportalen stängd för ändringar på kunder.

Vi beklagar olägenheten, de arbetar på att de ska åtgärda felet så snart som möjligt.

Kontrollera kontaktuppgifter i Fiberekonomi

Kontrollera gärna era kontaktuppgifter i Fiberekonomi. Vi märker att ett större antal e-postutskick inte kan levereras.

Det är viktigt att e-postadresserna är korrekta eftersom vi använder oss av meddelandefunktionen i Fiberekonomi för riktade utskick av viktig information.

Information om flytt till ny teknisk plattform

Den 25 oktober mellan klockan 06:30 och 15:00 kommer vårt nät att flyttas till en ny teknisk plattform hos Telia. Detta kommer att innebära ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter.

Våra tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Upplever man problem efter driftstörningen ska man starta om sin tekniska utrustning (router, tv-box, konverter etc). Dra då ur strömmen, vänta 20-30 sekunder och sätt sedan i strömmen igen.

Kvarstår problemen ska man kontakta Telias kundtjänst på telefon 020-20 20 70, eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa.