Information om gruppavtalets TV-innehåll

Just nu pågår en omförhandling av avtalet med Telias TV-leverantör, Viaplay Group.
Telias mål är att enas innan den 30 september, men de vill redan nu informera om att
det kan finnas risk för att de inte längre får sända Viaplays tv-innehåll om de inte kommer
överens. Dialogen med Viaplay Group fortsätter och man kommer att hålla oss
uppdaterad på telia.se/tvinfo.

Kanaler det berör i det kollektiva avtalet är: TV3, TV6, TV8 och TV10

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen och svar på vanliga
frågor.

Etapp IV – Aktivering av nya kunder har påbörjats

De som nu har haft besök av Eltel och fått en konverter installerad ser en grön lampa på konvertern. När det lyser TVÅ lampor kan ni gå in på Telias hemsida och aktivera fibern.

Klicka på länkarna nedan för instrukter hur ni går tillväga för att komma igång

Inbjudan till Fiberekonomis webbportal

Idag har vi skickat ut dels ett mail och sedan en inbjudan till samtliga kunder som ännu inte registrerat sig i Fiberekonomis webbportal.

I webbportalen kan du dels kontrollera dina kontaktuppgifter, välja fakturametod med mera. Men det är även via webbportalen som vi kommer att skicka ut riktad information till alla medlemmar.

Har du inte fått någon inbjudan? Det kan bero på att vi antingen har fel e-postadress till dig, eller ingen alls. Är du anhörig till någon som har en anslutning men som inte har någon e-postadress? Då kan vi ordna så att du kan logga in och hantera din anhöriges uppgifter!

Har du inte fått någon inbjudan så kontakta gärna Eva Pettersson, ajokoira@live.se, så ser vi till att du eller din anhörige får en inbjudan!

Det drar ihop sig för Etapp IV!

Ni som ansluter er till fiber i Etapp IV har fått ett mail om att Eltel nu står i startgroparna och kommer att börja installera fiber i fastigheterna den 1 augusti (har du inte fått mailet, kontakta tasjobredband@gmail.com så skickar vi det igen, det kan ju ha hamnat i skräpposten när det skickas till många på samma gång).

Samtidigt med Eltel’s arbete uppdaterar vi kundregistret i vår portal Fiberekonomi. Fiberekonomi är vårt system för kundregister, anslutningsregister, fakturering med mera.

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom Autogiro, E-faktura (direkt till din internetbank), e-postfaktura eller brevfaktura. Brevfaktura är ett kostsamt sätt för oss att skicka fakturor och därför behöver vi från och med nästa fakturering att lägga på en faktureringsavgift för brevfakturor om 30 kr för att täcka dessa kostnader. Dessutom sparar du på miljön genom att välja ett elektroniskt distributionssätt.

I takt med att Eltel ”klarrapporterar” kommer vi att skicka ut inbjudan till Fiberekonomi. Det är då viktigt att du loggar in och kontrollerar dina uppgifter samt väljer faktureringsmetod. Just nu ligger alla upplagda med Brevfaktura som faktureringsmetod.

Länk till instruktion för hur du loggar in och ändrar uppgifter i Fiberportalen.

Om du vill ha hjälp så kontakta Eva Pettersson, 070-667 19 71 eller ajokoira@live.se, så hjälper hon dig!

Viktig information från Västertåsjö Fiberförening

Aktiva medlemmar har nyligen fått en faktura avseende första kvartalet nästa år via e-post. 

Meningen var att det ska gå att logga in med bankid på portal.fiberekonomi.se men det går att göra först i slutet av nästa vecka. Där vill vi att du kontrollerar dina personliga uppgifter, väljer hur du vill ha din faktura nästa gång osv. Vi återkommer när det går att logga in med bankid.

Nu när föreningen är på väg att bli runt 400 st medlemmar behöver vi se över administrationen. I samband med det har vi från nu anlitat Fiberekonomi Sverige AB som har en speciellt anpassad plattform avsedd för fiberföreningar. I detta upplägg ingår även en Webbportal som vi alla kan logga in på för att sköta inställningar för betalningar, adressuppgifter mm. Du kommer den närmaste tiden att få ett mejl utskickat med inloggningsuppgifter till webbportalen för Fiberekonomi där det är viktigt att du kontrollerar att alla dina uppgifter är korrekt registrerade.

När du loggar in i webbportalen kommer du själv att kunna rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella. Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då föreningens administratörer för webbportalen nedan.

Fakturering, avgifter mm

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom Autogiro, E-faktura (direkt till din internetbank), e-postfaktura eller brevfaktura. Brevfaktura är ett kostsamt sätt för oss att skicka fakturor och därför behöver vi från och med nästa fakturering att lägga på en faktureringsavgift för brevfakturor om 30 kr för att täcka dessa kostnader. Dessutom sparar du på miljön genom att välja ett elektroniskt distributionssätt.

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger OCR-nr vid betalning. Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller gör betalning från utlandet, då måste vi hantera dessa inbetalningar manuellt. Manuellt arbete medför högre kostnader och därför måste vi lägga på en avgift om 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa faktura. Likaså kommer det debiteras en påminnelseavgift om 60 kr i de fall det behövs skickas en påminnelse, bra att betala i tid alltså.

Betala gärna årsvis eller kvartalsvis så får vi alla i föreningen lägre kostnader. Vi kommer att behöva debitera 20 kr per faktura för månadsvisa fakturor. 

Inga avgifter debiteras om ni väljer e-faktura, autogiro eller e-postfaktura där ni ställt in kvartals- eller årsvis faktura och OCR-nummer är korrekt angivet vid betalning.

E-faktura och Autogiro kan endast hanteras från svenska banker och då krävs också ett giltigt svenskt personnummer.

Får du problem, kontakta då någon av oss:

  • Eva Pettersson, 070-667 19 71, ajoikoira@live.se
  • Anders Pålsson, 070-374 66 00, anders@palssonkonsult.se
  • Mona Eriksson, 076-775 14 86 (vardagar kontorstid), framtidnorraker@gmail.com