Information om flytt till ny teknisk plattform

Den 25 oktober mellan klockan 06:30 och 15:00 kommer vårt nät att flyttas till en ny teknisk plattform hos Telia. Detta kommer att innebära ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter.

Våra tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Upplever man problem efter driftstörningen ska man starta om sin tekniska utrustning (router, tv-box, konverter etc). Dra då ur strömmen, vänta 20-30 sekunder och sätt sedan i strömmen igen.

Kvarstår problemen ska man kontakta Telias kundtjänst på telefon 020-20 20 70, eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa.