Sålt eller övertagit en ansluten fastighet?

För att vi ska kunna föra över abonnemangs- och faktureringsuppgifter om man har sålt eller köpt/övertagit en ansluten fastighet, behöver vi få in ett överlåtelseavtal.

Kontakta eva@gammgarn.se för mer information eller avtallsmall.