Inbjudan till Fiberekonomis webbportal

Idag har vi skickat ut dels ett mail och sedan en inbjudan till samtliga kunder som ännu inte registrerat sig i Fiberekonomis webbportal.

I webbportalen kan du dels kontrollera dina kontaktuppgifter, välja fakturametod med mera. Men det är även via webbportalen som vi kommer att skicka ut riktad information till alla medlemmar.

Har du inte fått någon inbjudan? Det kan bero på att vi antingen har fel e-postadress till dig, eller ingen alls. Är du anhörig till någon som har en anslutning men som inte har någon e-postadress? Då kan vi ordna så att du kan logga in och hantera din anhöriges uppgifter!

Har du inte fått någon inbjudan så kontakta gärna Eva Pettersson, ajokoira@live.se, så ser vi till att du eller din anhörige får en inbjudan!