Viktig information från Västertåsjö Fiberförening

Aktiva medlemmar har nyligen fått en faktura avseende första kvartalet nästa år via e-post. 

Meningen var att det ska gå att logga in med bankid på portal.fiberekonomi.se men det går att göra först i slutet av nästa vecka. Där vill vi att du kontrollerar dina personliga uppgifter, väljer hur du vill ha din faktura nästa gång osv. Vi återkommer när det går att logga in med bankid.

Nu när föreningen är på väg att bli runt 400 st medlemmar behöver vi se över administrationen. I samband med det har vi från nu anlitat Fiberekonomi Sverige AB som har en speciellt anpassad plattform avsedd för fiberföreningar. I detta upplägg ingår även en Webbportal som vi alla kan logga in på för att sköta inställningar för betalningar, adressuppgifter mm. Du kommer den närmaste tiden att få ett mejl utskickat med inloggningsuppgifter till webbportalen för Fiberekonomi där det är viktigt att du kontrollerar att alla dina uppgifter är korrekt registrerade.

När du loggar in i webbportalen kommer du själv att kunna rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella. Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då föreningens administratörer för webbportalen nedan.

Fakturering, avgifter mm

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom Autogiro, E-faktura (direkt till din internetbank), e-postfaktura eller brevfaktura. Brevfaktura är ett kostsamt sätt för oss att skicka fakturor och därför behöver vi från och med nästa fakturering att lägga på en faktureringsavgift för brevfakturor om 30 kr för att täcka dessa kostnader. Dessutom sparar du på miljön genom att välja ett elektroniskt distributionssätt.

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger OCR-nr vid betalning. Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller gör betalning från utlandet, då måste vi hantera dessa inbetalningar manuellt. Manuellt arbete medför högre kostnader och därför måste vi lägga på en avgift om 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa faktura. Likaså kommer det debiteras en påminnelseavgift om 60 kr i de fall det behövs skickas en påminnelse, bra att betala i tid alltså.

Betala gärna årsvis eller kvartalsvis så får vi alla i föreningen lägre kostnader. Vi kommer att behöva debitera 20 kr per faktura för månadsvisa fakturor. 

Inga avgifter debiteras om ni väljer e-faktura, autogiro eller e-postfaktura där ni ställt in kvartals- eller årsvis faktura och OCR-nummer är korrekt angivet vid betalning.

E-faktura och Autogiro kan endast hanteras från svenska banker och då krävs också ett giltigt svenskt personnummer.

Får du problem, kontakta då någon av oss:

  • Eva Pettersson, 070-667 19 71, ajoikoira@live.se
  • Anders Pålsson, 070-374 66 00, anders@palssonkonsult.se
  • Mona Eriksson, 076-775 14 86 (vardagar kontorstid), framtidnorraker@gmail.com