Utsättning av fiber

Ett gäng tappra medlemmar har idag satt ut fiberkablen efter en sträcka av 3 kilometer. När inte de tillverkade pinnarna räckte till tog vi helt enkelt det som naturen erbjöd 🙂

Tack för ett gott samarbete och en trevlig promenad!

Till veckan påbörjas årets vägarbeten med dikesrensning, urgrävningar och trumbyten. En uppmaning och vädjan till alla medlemmar är att vara observanta om man är vid ett kritiskt ställe. Vi behöver alla hjälpas åt för att minimera risken för skador på vårt nät. En avgrävning innebär ett driftstopp där det inte finns någon ”SLA-tid”, det vill säga, det går inte att säga hur fort fibern kan lagas, eftersom vi är en förening där alla medlemmar gemensamt äger och driftar nätet.