Årsmöte med Västertåsjö fiberförening

Då var årsmötet avklarat! 14 tappra själar kom och vi hade givande och positiva diskussioner – tack för det!

Vi kan konstatera att vi har en ekonomisk stabil förening och att flera av oss är beredda att kämpa för att behålla både föreningen och inte minst det smått otroliga avtal vi har idag gällande abonnemangsavgifter!

Ifjol sommar hade vi en utmaning med tanke på dikesgrävning och trumbyten som vi klarade riktigt bra tack vare engagerade medlemmar. Denna och troligtvis nästa sommar fortsätter utmaningen och den kommer att eskalera i samband med när man kommer för att fräsa upp vägen… Vi känner oss trygga med att fibern på de allra flesta ställen ligger på betryggande djup, men vi vet också att där plogen stött på stora stenar eller berghäll har den inte kunnat hålla önskat djup, och på dessa ställen kan det blir problem.

Då vi är en förening där vi är beroende av medlemmarnas engagemang kan det vara avgörande med mobilisering inför denna och nästa sommars ”aktiviteter”! Vi måste hjälpas åt att bevaka våra intressen! I och med att vi är en förening med allt vad det innebär, går det inte heller att garantera en lagad avgrävning inom en viss tid – det finns alltså allt att vinna på att inte låta det ske… Vi pratade även om – om någon aktör visar intresse – en eventuell försäljning av nätet. Det vi kan konstatera redan nu är att det till största sannolikhet skulle betyda en ungefär fördubblad abonnemangskostnad – vi behöver alltså hjälpas åt att bibehålla den infrastruktur vi tillsammans har byggt upp!