Information om pågående arbete

Till sommaren drar förhoppningsvis en stor utbyggnad av fiber igång i Tåsjödalen! Det omfattar då både norra och södra sidan om Tåsjön, och de byar där det funnits ett större intresse!

Här kan du läsa mer om Etapp IV