Årsmötet avklarat

Då var årsmötet avklarat! Tack för gofikat! ??

Vi kunde återigen konstatera att vi har en robust förening. Trots att vi var tvungna att ta höjd för eventuella ”haverier” under förra sommarens vägarbeten, ser det ekonomiska läget mycket stabilt ut. Plus att vi nu har ett bra lager inför eventuella framtida avgrävningar och dylikt, vi är bra rustade helt enkelt!

Man kan åstadkomma otroligt mycket när man hjälps åt. Både rent handgripligen men inte minst kompetensmässigt. Just nu jobbar några medlemmar stenhårt för att ”Norråker-projektet” ska gå i lås. Möten har hållits, skrivelser har skickats in, ansökan är inskickad och mycket mer, så nu håller vi tummar och tår för att det går igenom och vi kan skrida till verket i vår/sommar. Nästa årsmöte måste vi förhoppningsvis hålla i stora salen så att alla får plats ?.

Stort tack till alla som kom!