Med gemensamma krafter!

Återigen, med gemensamma krafter är vi jäkligt starka! Idag har vi varit på ett par platser samtidigt. När man stöter på funderingar på det ena eller det andra hållet kan vara väldigt tacksamt om man kan ringa och bolla med någon… Vi kommer att skapa en fil där var och en kan lägga upp sådana ställen och övergångar. Dela gärna den länken är den läggs ut!!