Kraftsamling

Idag har vi haft ett möte om sommarens utmaningar (tack för gofika Maritha) och för att bestämma vad vi ska köpa in för att ha på lager. Dikesrensningen är klar, vi klarade oss med ett par avbrott, puh! 🙂 . Vi är välsignade med att en av medlemmarna kan svetsa fiber ??

Ålrajt Information AB har varit här i veckan och blåst fiber vid den första avgrävningen så det är klart att svetsa. Det känns väldigt tryggt att ha ett så seriöst och serviceinriktat företag så pass nära! TACK!!

Arbetet igår, idag och i morgon innebär att ordna skarvbrunnar och svetsa fiber. Det vi nu har framför oss är ett större antal trumbyten och fräsning av vägen… Som vi har sagt förut så kan vi inte garantera SLA/reparationstid eftersom vi är en förening där vi gemensamt äger och driftar vårt nät. Därför är varje insats från varje enskild medlem oerhört viktig! Speciellt i sommar när ”de” håller på att rota runt i backen så att säga.

Några hushåll har anmält intresse att ansluta till föreningen vilket vi såklart är väldigt glada för! Vi är dock överens om att denna sommar mäktar vi förmodligen inte med så mycket mer än det vägarbete som just nu pågår. När det är klart ser vi fram emot och välkomnar nya medlemmar! 🙂