Information om pågående utbyggnad

Status på utbyggnaden i etapp II är att nu har vi grävt ner slang, både för stamfibern samt för abonnentanslutningarna.

Nästa steg blir att borra/trycka under vägbanken på ett par ställen till fastigheter som ligger på motsatt sida vägen. Detta kommer att göras i mitten av augusti.

När det är gjort och det är borrat in till alla fastigheter, är det dags för blåsning av fiber. Det vill säga att fiber blåses i den kanalisation som nu ligger i backen.

Sedan återstår bara svetsning i skåp och konvertrar. Förhoppningen är att vi ska vara färdiga med allt sen höst eller tidig vinter.