I väntans tider…

Nu är snart anbudstiden förbi! Söndag är sista anbudsdag och därefter kan vi öppna anbuden. Vi håller alla tummar och tår för att vi får in bra anbud!

Ju fler som har möjlighet att ”kavla upp ärmarna”, desto bättre lär projektet gå ekonomiskt. Så snart anbuden är utvärderade och överklagningstiden löpt ut så skrider vi till verket! Förutsatt att de anbud som lämnats in håller sig inom vår budget vill säga.

Så, håll tummarna och förbered er mentalt på en hel del arbete i sommar!