Bli medlem

Medlemskap i föreningen kan sökas när och om vi bygger ut i området där du har din fastighet. Du kan självklart även söka medlemsskap om du har en fastighet i ett redan utbyggt område.

Än så länge har  vi byggt etapp I och etapp II, etapp III och just nu pågår etapp IV. Är du intresserad av att bygga ut i anslutning till någon av etapperna, kontakta oss gärna!

Överlåtelseavtal

När du säljer din fiberanslutna fastighet behöver föreningen få in ett ”överlåtelseavtal” . Detta för att anslutningen ska stå på korrekt fastighetsägare.

Länk till mer information om överlåtelseavtal