Etapp III

Under 2020 planeras en utökning av fibernätet norrut. Byar som omfattas är Tjädernäset, Norråker, Abborrholmberget, Rotnäset och Tjärnmyrberget.

Den planerade utbyggnaden omfattar såväl ortssammanbindande nät (OSN) som områdesnät (ON). Ca 90 stycken har lämnat in intressanmälan om anslutning, väldigt roligt!

Övriga etapper

Etapp I
Etapp II