Etapp II

Etapp II omfattar byarna Östra Karbäcken samt Hundviken. Anläggningen färdigställdes hösten 2017. Totalt tillkom då 21 medlemmar i Västertåsjö Fiberförening.

Etapp I