Etapp I

Utbyggnaden omfattade byarna Högnäset, Västertåsjö och Västra Karbäcken. Utbyggnaden var färdigställd hösten 2014

Etapp II