Reparation av avgrävning och mer utsättning

Idag har det varit en heldag i fiberföreningens tjänst. Dagen började med reparation av en avgrävd fiber. Tyvärr stötte vi på patrull men den drabbade kunden har lite grovarbete att göra ikväll så gör vi ett nytt försök i morgon.

Resten av dagen ägnades åt att sätta ut fiber vid trumbyten och urgrävningar. Mitt i allt extraarbete det medför så får vi ändå vara tacksamma för att de lägger ner så mycket pengar på vår väg – även om det innebär både halvt magsår och många ideella timmar 🙂

Utsättning av fiber

Ett gäng tappra medlemmar har idag satt ut fiberkablen efter en sträcka av 3 kilometer. När inte de tillverkade pinnarna räckte till tog vi helt enkelt det som naturen erbjöd 🙂

Tack för ett gott samarbete och en trevlig promenad!

Till veckan påbörjas årets vägarbeten med dikesrensning, urgrävningar och trumbyten. En uppmaning och vädjan till alla medlemmar är att vara observanta om man är vid ett kritiskt ställe. Vi behöver alla hjälpas åt för att minimera risken för skador på vårt nät. En avgrävning innebär ett driftstopp där det inte finns någon ”SLA-tid”, det vill säga, det går inte att säga hur fort fibern kan lagas, eftersom vi är en förening där alla medlemmar gemensamt äger och driftar nätet.

Årsmöte med Västertåsjö fiberförening

Då var årsmötet avklarat! 14 tappra själar kom och vi hade givande och positiva diskussioner – tack för det!

Vi kan konstatera att vi har en ekonomisk stabil förening och att flera av oss är beredda att kämpa för att behålla både föreningen och inte minst det smått otroliga avtal vi har idag gällande abonnemangsavgifter!

Ifjol sommar hade vi en utmaning med tanke på dikesgrävning och trumbyten som vi klarade riktigt bra tack vare engagerade medlemmar. Denna och troligtvis nästa sommar fortsätter utmaningen och den kommer att eskalera i samband med när man kommer för att fräsa upp vägen… Vi känner oss trygga med att fibern på de allra flesta ställen ligger på betryggande djup, men vi vet också att där plogen stött på stora stenar eller berghäll har den inte kunnat hålla önskat djup, och på dessa ställen kan det blir problem.

Då vi är en förening där vi är beroende av medlemmarnas engagemang kan det vara avgörande med mobilisering inför denna och nästa sommars ”aktiviteter”! Vi måste hjälpas åt att bevaka våra intressen! I och med att vi är en förening med allt vad det innebär, går det inte heller att garantera en lagad avgrävning inom en viss tid – det finns alltså allt att vinna på att inte låta det ske… Vi pratade även om – om någon aktör visar intresse – en eventuell försäljning av nätet. Det vi kan konstatera redan nu är att det till största sannolikhet skulle betyda en ungefär fördubblad abonnemangskostnad – vi behöver alltså hjälpas åt att bibehålla den infrastruktur vi tillsammans har byggt upp!

Information angående kommande arbeten av E.ON

Idag på årsmötet tog ordförande upp att E.ON sannolikt kommer att fortsätta att gräva ner elledningar till fastigheter när snön har försvunnit.

Med anledning av det vill vi uppmärksamma er på att ni måste märka ut vart fibern går på er fastighet, för att inte riskera att den grävs av när E.ON gräver ner elledningen.

Behöver ni hjälp med instrument för att märka ut fibern, ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen. Det finns även fler i föreningen som vet hur utrustningen fungerar så kolla gärna med någon ni vet är medlem, så hjälps vi åt!

Dagen D

Man blir lätt lite poetisk, men idag är en milstolpe till i Östra Karbäcken/Hundvikens historia! Vi trodde inte själva att Telia skulle ha allt klart så fort, men tack vare lite påtryckning från Ordförande så blev det klart innan helgen – fantastiskt!

I helgen kommer vi därför att kunna leverera router och tv-box till er som har valt Telia som tjänsteleverantör! Vi kommer även att ha med oss de underskrivna avtalen i retur.

Det ni kan göra redan nu, om ni inte redan har gjort det, är att gå in på Telia.se/aktivera. Skriv in adressen för anslutningen och aktivera ert abonnemang, alternativt välj tjänsteleverantör för er som valt annan än Telia.

Ni kommer då att få bekräftelse via mail/sms, ni får även en kod som behövs för tv-delen. Det är tydliga instruktioner så det är säkert inga problem, annars hjälper vi er!

Vi syns i helgen! (Ni som inte är här i helgen ser vi till att leverera ”grejerna” på annat sätt)

Surfa lugnt!