Men nu börjar det bli lite pirrigt!

Än så länge går allt enligt plan! Styrud har varit här och borrat under vägen på de ställen de skulle göra det. Kaj-Gunnar har städat efter dem och städat det som blev kvar efter slangförläggning i väntan på Styrud.

Nu kommer följande att ske

Vecka 36 kommer Anders Johansson att åka runt och kolla så att allt ser ok ut inför blåsning och svetsning. Han kommer då även att borra genom väggen där fibern ska in. Förmodligen blir det kvällstid, tänk på att han måste ha tillgång till husen då (även fritidshusen)! Ni har väl märkt ut det ställe på insidan där ni vill att fibern ska in i huset??

Måndag vecka 37 kommer blåsning att påbörjas! Direkt efter kommer Anders att påbörja husmontagen/svetsningen. Vi behöver alltså tillgång till era hus även då ( det vill säga att vecka 36 – 38 behöver vi komma in i era hus)!

Alla som är berörda ska ha fått e-post av Janne Lindh, är det någon som inte fått det eller har frågor, kontakta Janne; janne@stenbanken.com eller 070-690 23 70. Det är mycket viktigt att det nu flyter på och att det inte blir stopp vid någon fastighet!

Det rullar på!

Nu har vi pustat ut några veckor efter slangförläggning och är på hugget för att fortsätta!

Om allt går enligt plan kommer följande veckor att se ut som följer:

  • Vecka 33/34: håltagning under väg och skarvning av slang
  • Vecka 36: kontroll av sträckan av de som ska blåsa fiber och göra husmontage
  • Vecka 37: blåsning av fiber och husmontage

Sedan är vi redo för att ”slå på strömbrytaren” 😀

 

Information om pågående utbyggnad

Status på utbyggnaden i etapp II är att nu har vi grävt ner slang, både för stamfibern samt för abonnentanslutningarna.

Nästa steg blir att borra/trycka under vägbanken på ett par ställen till fastigheter som ligger på motsatt sida vägen. Detta kommer att göras i mitten av augusti.

När det är gjort och det är borrat in till alla fastigheter, är det dags för blåsning av fiber. Det vill säga att fiber blåses i den kanalisation som nu ligger i backen.

Sedan återstår bara svetsning i skåp och konvertrar. Förhoppningen är att vi ska vara färdiga med allt sen höst eller tidig vinter.