Alleman ur huset!

Det är (som vi ofta påpekat och som många redan vet) mycket handkraft som behövs när vi bygger fiber i en förening, där alla anslutna är medlemmar och ägare av nätet och driften av detsamma. Det gäller såklart även vid förläggning!

I Norråker är man nu i slutskedet av förläggningen – bra jobbat!! Det som återstår (förutom blåsning och svetsning) är i princip ”städning”.

Lördag 10/10 Kl 10.00 är det dags för fiberstädning i Norråker!

Ta med kratta och spade om du har. Men ta framförallt med bra handskar då det behövs bäras en hel del sten.

Maskiner av alla dess slag kommer att finnas som hjälp men det behövs handkraft också.

Vi ses på affärn 10.00!

Med gemensamma krafter!

Återigen, med gemensamma krafter är vi jäkligt starka! Idag har vi varit på ett par platser samtidigt. När man stöter på funderingar på det ena eller det andra hållet kan vara väldigt tacksamt om man kan ringa och bolla med någon… Vi kommer att skapa en fil där var och en kan lägga upp sådana ställen och övergångar. Dela gärna den länken är den läggs ut!!

Fibervakt

Idag har representanter från föreningen arbetat tillsammans med gänget som flyttar elledningen, ett glatt och trevligt gäng med stor förståelse för oss ”småskruttar” i fibervärlden!

Arbetet har bland annat bestått i att ”vakta” och hjälpa till vid kritiska passager, där elledningen kommer att korsa vår fiber. Tack för en trevlig och givande dag!