So far So good

Vi har ”överlevt” dikesrensningar, trumbyten och urgrävningar – med undantag för ett par ”smärre” avgrävningar. Nu återstår djupfräsning av vägen! 😨

Hela sträckan där fibern kan vara i fara är nu utsatt. Nu kan vi bara vänta och se, och den som har sådana kontaktar eventuellt be till högre makter.

Vi har sedan lite efterarbete att göra; laga avgrävd kundfiber, laga varningsband samt gräva ner fiber där lagning har skett och den ligger i dagen.

Medlemmar i föreningen, har ni möjlighet att hjälpa till med ovanstående så säg gärna till! Förutom att vi har rätt trevligt tillsammans, är det otroligt mycket värt med några händer till…

Kraftsamling

Idag har vi haft ett möte om sommarens utmaningar (tack för gofika Maritha) och för att bestämma vad vi ska köpa in för att ha på lager. Dikesrensningen är klar, vi klarade oss med ett par avbrott, puh! 🙂 . Vi är välsignade med att en av medlemmarna kan svetsa fiber ??

Ålrajt Information AB har varit här i veckan och blåst fiber vid den första avgrävningen så det är klart att svetsa. Det känns väldigt tryggt att ha ett så seriöst och serviceinriktat företag så pass nära! TACK!!

Arbetet igår, idag och i morgon innebär att ordna skarvbrunnar och svetsa fiber. Det vi nu har framför oss är ett större antal trumbyten och fräsning av vägen… Som vi har sagt förut så kan vi inte garantera SLA/reparationstid eftersom vi är en förening där vi gemensamt äger och driftar vårt nät. Därför är varje insats från varje enskild medlem oerhört viktig! Speciellt i sommar när ”de” håller på att rota runt i backen så att säga.

Några hushåll har anmält intresse att ansluta till föreningen vilket vi såklart är väldigt glada för! Vi är dock överens om att denna sommar mäktar vi förmodligen inte med så mycket mer än det vägarbete som just nu pågår. När det är klart ser vi fram emot och välkomnar nya medlemmar! 🙂

Reparation av avgrävning och mer utsättning

Idag har det varit en heldag i fiberföreningens tjänst. Dagen började med reparation av en avgrävd fiber. Tyvärr stötte vi på patrull men den drabbade kunden har lite grovarbete att göra ikväll så gör vi ett nytt försök i morgon.

Resten av dagen ägnades åt att sätta ut fiber vid trumbyten och urgrävningar. Mitt i allt extraarbete det medför så får vi ändå vara tacksamma för att de lägger ner så mycket pengar på vår väg – även om det innebär både halvt magsår och många ideella timmar 🙂

Utsättning av fiber

Ett gäng tappra medlemmar har idag satt ut fiberkablen efter en sträcka av 3 kilometer. När inte de tillverkade pinnarna räckte till tog vi helt enkelt det som naturen erbjöd 🙂

Tack för ett gott samarbete och en trevlig promenad!

Till veckan påbörjas årets vägarbeten med dikesrensning, urgrävningar och trumbyten. En uppmaning och vädjan till alla medlemmar är att vara observanta om man är vid ett kritiskt ställe. Vi behöver alla hjälpas åt för att minimera risken för skador på vårt nät. En avgrävning innebär ett driftstopp där det inte finns någon ”SLA-tid”, det vill säga, det går inte att säga hur fort fibern kan lagas, eftersom vi är en förening där alla medlemmar gemensamt äger och driftar nätet.

Årsmöte med Västertåsjö fiberförening

Då var årsmötet avklarat! 14 tappra själar kom och vi hade givande och positiva diskussioner – tack för det!

Vi kan konstatera att vi har en ekonomisk stabil förening och att flera av oss är beredda att kämpa för att behålla både föreningen och inte minst det smått otroliga avtal vi har idag gällande abonnemangsavgifter!

Ifjol sommar hade vi en utmaning med tanke på dikesgrävning och trumbyten som vi klarade riktigt bra tack vare engagerade medlemmar. Denna och troligtvis nästa sommar fortsätter utmaningen och den kommer att eskalera i samband med när man kommer för att fräsa upp vägen… Vi känner oss trygga med att fibern på de allra flesta ställen ligger på betryggande djup, men vi vet också att där plogen stött på stora stenar eller berghäll har den inte kunnat hålla önskat djup, och på dessa ställen kan det blir problem.

Då vi är en förening där vi är beroende av medlemmarnas engagemang kan det vara avgörande med mobilisering inför denna och nästa sommars ”aktiviteter”! Vi måste hjälpas åt att bevaka våra intressen! I och med att vi är en förening med allt vad det innebär, går det inte heller att garantera en lagad avgrävning inom en viss tid – det finns alltså allt att vinna på att inte låta det ske… Vi pratade även om – om någon aktör visar intresse – en eventuell försäljning av nätet. Det vi kan konstatera redan nu är att det till största sannolikhet skulle betyda en ungefär fördubblad abonnemangskostnad – vi behöver alltså hjälpas åt att bibehålla den infrastruktur vi tillsammans har byggt upp!