Välkommen på årsmöte!

Medlemmar hälsas välkomna på årsmöte med Västertåsjö fiberförening!

Dag: 2020-03-08
Tid: 11:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning, minst 1 person
 16. Årsmötets godkännande att fortsätta projektet med att ta in Norråker med omnejd i föreningen
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller som anmälts till styrelsen.
 18. Mötets avslutande

På kurs med Kurt

…eller rättare sagt med Magister Johansson, även kallad Fiber-Anders.

Föreningen har köpt in svets- och mätutrustning av Anders och idag hade vi kurs i hur man svetsar fiber och mäter ”signal” (värdefullt vid felsökning). Nu är det ju inte så att vi har fått hybris och tror att vi kan göra all svetsning själva, men att skarva en kundkabel eller dylika mindre jobb är det ju jättebra om vi kan göra själva.

Magister Johansson höll därför en mycket pedagogisk och intressant dag med både teori och praktik – mycket intressant och lärorikt! Och, även om man känner att man aldrig skulle tordas ge sig på det själv är det otroligt värdefullt att ”veta hur det funkar”.

Jättestort tack till Anders för en bra och intressant dag och stort grattis till Lasse Montell som vann dämpningstävlingen; 0,03 dB!

So far So good

Vi har ”överlevt” dikesrensningar, trumbyten och urgrävningar – med undantag för ett par ”smärre” avgrävningar. Nu återstår djupfräsning av vägen! 😨

Hela sträckan där fibern kan vara i fara är nu utsatt. Nu kan vi bara vänta och se, och den som har sådana kontaktar eventuellt be till högre makter.

Vi har sedan lite efterarbete att göra; laga avgrävd kundfiber, laga varningsband samt gräva ner fiber där lagning har skett och den ligger i dagen.

Medlemmar i föreningen, har ni möjlighet att hjälpa till med ovanstående så säg gärna till! Förutom att vi har rätt trevligt tillsammans, är det otroligt mycket värt med några händer till…

Kraftsamling

Idag har vi haft ett möte om sommarens utmaningar (tack för gofika Maritha) och för att bestämma vad vi ska köpa in för att ha på lager. Dikesrensningen är klar, vi klarade oss med ett par avbrott, puh! 🙂 . Vi är välsignade med att en av medlemmarna kan svetsa fiber ??

Ålrajt Information AB har varit här i veckan och blåst fiber vid den första avgrävningen så det är klart att svetsa. Det känns väldigt tryggt att ha ett så seriöst och serviceinriktat företag så pass nära! TACK!!

Arbetet igår, idag och i morgon innebär att ordna skarvbrunnar och svetsa fiber. Det vi nu har framför oss är ett större antal trumbyten och fräsning av vägen… Som vi har sagt förut så kan vi inte garantera SLA/reparationstid eftersom vi är en förening där vi gemensamt äger och driftar vårt nät. Därför är varje insats från varje enskild medlem oerhört viktig! Speciellt i sommar när ”de” håller på att rota runt i backen så att säga.

Några hushåll har anmält intresse att ansluta till föreningen vilket vi såklart är väldigt glada för! Vi är dock överens om att denna sommar mäktar vi förmodligen inte med så mycket mer än det vägarbete som just nu pågår. När det är klart ser vi fram emot och välkomnar nya medlemmar! 🙂