Etapp IV – Aktivering av nya kunder har påbörjats

De som nu har haft besök av Eltel och fått en konverter installerad ser en grön lampa på konvertern. När det lyser TVÅ lampor kan ni gå in på Telias hemsida och aktivera fibern.

Klicka på länkarna nedan för instrukter hur ni går tillväga för att komma igång

Inbjudan till Fiberekonomis webbportal

Idag har vi skickat ut dels ett mail och sedan en inbjudan till samtliga kunder som ännu inte registrerat sig i Fiberekonomis webbportal.

I webbportalen kan du dels kontrollera dina kontaktuppgifter, välja fakturametod med mera. Men det är även via webbportalen som vi kommer att skicka ut riktad information till alla medlemmar.

Har du inte fått någon inbjudan? Det kan bero på att vi antingen har fel e-postadress till dig, eller ingen alls. Är du anhörig till någon som har en anslutning men som inte har någon e-postadress? Då kan vi ordna så att du kan logga in och hantera din anhöriges uppgifter!

Har du inte fått någon inbjudan så kontakta gärna Eva Pettersson, ajokoira@live.se, så ser vi till att du eller din anhörige får en inbjudan!

Det drar ihop sig för Etapp IV!

Ni som ansluter er till fiber i Etapp IV har fått ett mail om att Eltel nu står i startgroparna och kommer att börja installera fiber i fastigheterna den 1 augusti (har du inte fått mailet, kontakta tasjobredband@gmail.com så skickar vi det igen, det kan ju ha hamnat i skräpposten när det skickas till många på samma gång).

Samtidigt med Eltel’s arbete uppdaterar vi kundregistret i vår portal Fiberekonomi. Fiberekonomi är vårt system för kundregister, anslutningsregister, fakturering med mera.

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom Autogiro, E-faktura (direkt till din internetbank), e-postfaktura eller brevfaktura. Brevfaktura är ett kostsamt sätt för oss att skicka fakturor och därför behöver vi från och med nästa fakturering att lägga på en faktureringsavgift för brevfakturor om 30 kr för att täcka dessa kostnader. Dessutom sparar du på miljön genom att välja ett elektroniskt distributionssätt.

I takt med att Eltel ”klarrapporterar” kommer vi att skicka ut inbjudan till Fiberekonomi. Det är då viktigt att du loggar in och kontrollerar dina uppgifter samt väljer faktureringsmetod. Just nu ligger alla upplagda med Brevfaktura som faktureringsmetod.

Länk till instruktion för hur du loggar in och ändrar uppgifter i Fiberportalen.

Om du vill ha hjälp så kontakta Eva Pettersson, 070-667 19 71 eller ajokoira@live.se, så hjälper hon dig!

Etapp IV – inkoppling — Fiber – TV/ telefon/ internet

På grund av leveransproblem av material har arbetet med installationen flyttats fram en månad. Start sker i augusti i Kyrktåsjö. Eltel kommer att besöka fastigheter/ lägenheter för att installera fiber. De som har beställt alternativ 1 kommer också att få en router.

Eltel behöver installera inne i husen

Är ni inte hemma eller om ni bor på annan ort är det bra om en granne eller en vän kan ha en är nyckel och öppna samt kanske se att installationen går bra. Maila till oss i Västertåsjö Fiberförening på mail: tasjobredband@gmail.com och meddela namn på den som har nyckeln och dennes mobilnummer så Eltel kan kontakta denne när det blir aktuellt.

Information om pågående fiberprojekt – Etapp IV

Denna etapp sträcker sig runt Tåsjön och är ett mycket stort projekt. Det innebär att en del fastigheter nu väntar på inkoppling av fiber vilket kommer att utföras av entreprenören Eltel, medan det fortfarande grävs in fiber över andra fastigheter. Projektet pågår parallellt vilket innebär att vissa fastigheter inom kort kommer att bli uppkopplade medan arbetet, grävning, svetsning mm fortfarande fortsätter på andra fastigheter. Vår plan och förhoppning är att vi är klara med alla förberedelser innan det är dags att koppla in fibern.

Eltel har nu kopplat in en extra nod för detta projekt så att vi kommer att få bra kapacitet, de kommer med start den 4 juli att börja installera fibern i respektive hushåll. Installationen kommer att ske etappvis och med start i Kyrktåsjö.

Några tips

  • Bevaka vår hemsida och Facebook-sida.
  • Vi kommer att tala om vilket område som står på tur för inkoppling.
  • Vi kommer att kontakta er till exempel via mail när ert område är aktuellt.
  • Är ni bortresta är det bra att tala med en granne som är hemma och kan hjälpa till.

Vi hoppas att allt rullar vidare enligt plan

Trevlig sommar! / Styrelsen