Utsättning av fiber

Nu är de som arbetar med att flytta elledningen inne i vårt område och har begärt ledningsanvisning. Förhoppningsvis kan vi göra det i morgon, i annat fall blir det lördag och/eller söndag.

Det är inget ”tungt” arbete men oerhört viktigt, vi vill ju undvika avbrott! Vi tar väldigt gärna emot all hjälp vi kan få, och eftersom vi medlemmar äger och driftar nätet tillsammans är det jättebra ju fler som har kunskap om vart/hur fibern ligger.

Har du möjlighet att hjälpa till? Ta kontakt med någon i styrelsen så samordnar vi arbetet.

I väntans tider…

Nu är snart anbudstiden förbi! Söndag är sista anbudsdag och därefter kan vi öppna anbuden. Vi håller alla tummar och tår för att vi får in bra anbud!

Ju fler som har möjlighet att ”kavla upp ärmarna”, desto bättre lär projektet gå ekonomiskt. Så snart anbuden är utvärderade och överklagningstiden löpt ut så skrider vi till verket! Förutsatt att de anbud som lämnats in håller sig inom vår budget vill säga.

Så, håll tummarna och förbered er mentalt på en hel del arbete i sommar!

Uppdatering om ”Norråker-projektet”, Etapp III

Norråker är som flera säkert vet, på gång med att bygga Etapp III. Många möten har hållits och vi har nu kommit en bra bit på väg!

För att ta det någorlunda från början, och väldigt sammanfattande. En ansökan till Jordbruksverket lämnades in i vintras. I slutet av mars fick vi vår ansökan beviljad! I sammanhanget måste vi nämna att vi hade en otrolig tur! Jordbruksverket har nu dragit in bredbandsstödet då man fått in så många ansökningar för andra stöd, men vår/Norråkers ansökan hann bli beviljad precis när Jordbruksverket under en vecka vände ut och in på alternativen!

Hur som helst, nu har vi lagt ut anbudsförfrågningar för förläggning och kommunikationsoperatör (ett tråkigt måste när det är statliga pengar inblandade). Vi har haft kontakt med folk i branschen för att kunna lämna så bra underlag som möjligt. Nu inväntar vi ”bara” anbuden… I slutet av maj har vi utvärderat anbuden och då har vi en klarare bild av hur projektet kommer att fortgå.

Till alla inblandade och engagerade i projektet vill vi bara säga BRA JOBBAT!! Det gör sig verkligen inte av sig själv, och det är ofta en byråkratisk djungel som man måste ta sig igenom. Utöver det är det många ideella timmar som krävs, och ju fler som har möjlighet att ”kavla upp ärmarna” desto bättre kommer det att gå!